Miće Orlovića, Beograd

MO 10

Velika posebnost i novina ovog projekta leži u činjenici da se ovaj tip arhitekture čvrstog i teškog izgleda ipak ističe po svom modernom izgledu. Još jedna uspešna saradnja sa partnerskom firmom Onyx koja je glavni izvođač kamenih radova na ovom projektu.

InvestitorPrivatni
Tip ObjektaVila
Godina projekta2020.